تی صندلی

Menu
درحال اجرا
نویسنده : پوریا پرتواجرا : سعید ابراهیمیصدا: الهام حسن پور طراح گریم : سارا مرشد طلبمدیر صحنه : فرشته شکریدستیار…
نویسنده: بهرام بیضاییکارگردان: رضا خباز بازیگران: پرتو آقا‌قلی‌زاده، ماکان حسن‌پور، ستاره لعل، احمد مرزبان، مسعود منسومی دستیاران کارگردان: ستاره افشون،…
نویسنده: پوریا پرتوسرپرست گروه: سعید ابراهیمی بازیگر: سعید ابراهیمیصدا: پرستش کاشمری طراح صحنه: سعید ابراهیمیطراح نور: سعید ابراهیمیطراح پوستر: پوریا…
نویسنده: آیرا لوینسرپرست گروه: متین خوش خلقت بازیگران به ترتیب ورود به صحنه:متین خوش خلقت ، حدیث کریمی ، امیرحسین…
نویسنده: محمد رحمانیانسرپرست گروه: صدف موسی زاده، فاطمه مهربخش بازیگران:صدف موسی زاده، فاطمه مهربخش گریم: فاطمه مهربخشاپراتور نور: پرستو دریاییاپراتور…
نویسنده: آنتوان چخوفمترجم: حمید احیاء بازیگر: حمید فرهنگ نور: نازنین نورستهموسیقی: نازنین نورستهطراح صحنه: مهدی علیجانیطراح پوستر: محمدرضا کارگر بها…
نویسنده: اوریپیدطراح و کارگردان: امیر براریدراماتورژ: امیربراری و متین خوشخلقت بازیگران:متین خوش خلقت،مهسا بامدادی،رویا مژدهی،زهرا حسینی،صبا تقی پور طراح صحنه:…