نمایش حقایقی در رابطه با سگ ها و گربه ها

نویسنده: محمد منعم
کارگردان: مهرداد آبسالان
تهیه بلیت

نمایش یک عاشقانه آرام

نویسنده: محمد پورجعفری

کارگردان: محمد پورجعفری

نمایش دوشنبه ۵ اردیبهشت

نویسنده: متین صادق پور

کارگردان: محمدمهدی یوسفی زاده

نمایش سه جلسه تراپی

نویسنده: نغمه ثمینی

کارگردان: نگین بهروزیان