نمایش گذشته

اقتباسی از خون عشق دروغین دون دلیلو
کارگردان: خاطره عابدی
تهیه بلیت

نمایش خانه برناردا آلبا

نویسنده: فدریکو گارسیا لورکا

کارگردان: امیرحسین براری

نمایش اعترافات تکان دهنده یک عاشق آماتور

نویسنده: محمد پورجعفری

کارگردان: محمد پورجعفری

نمایش کودک مزرعه من

نویسنده: مهرداد آبسالان

کارگردان: افسون غمگسار