نمایش حقایقی در رابطه با سگ ها و گربه ها

نویسنده: محمد منعم
کارگردان: مهرداد آبسالان
تهیه بلیت

نمایش دروغ

نویسنده :فلوریان زلر

کارگردان: مجید مژدهی

نمایش نسبیت خاص

نویسنده: بهار کاتوزی

کارگردان: شیفته میرزاده

نمایش یک عاشقانه آرام

نویسنده: محمد پورجعفری

کارگردان: محمد پورجعفری

نمایش دوشنبه ۵ اردیبهشت

نویسنده: متین صادق پور

کارگردان: محمدمهدی یوسفی زاده

نمایش سه جلسه تراپی

نویسنده: نغمه ثمینی

کارگردان: نگین بهروزیان

نمایش عشق من حامد بهداد

نویسنده: افشین هاشمی

کارگردان: محمد مهدی امانی

نمایش سمفونی کمک

نویسنده: کیاوش زارع طلب

کارگردان: مهرداد آبسلان